จบทุกปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยใบหน้า ด้วย โปรโมชั่น ร้อยไหมจาก Ticha