ใครบ้างที่ห้าม ฉีด Rejuran ? ฉีดแล้วเป็นอันตรายไหม ?